Pohled na archeologický výzkum v síti sond 4x4 m od západu.

Pohled na archeologický výzkum v síti sond 4x4 m od západu.