Příklad mince nalezené v novověkém zahradním horizontu...

Příklad mince nalezené v novověkém zahradním horizontu a její původní podoba. 15krejcar z r. 1690.