Příklady drobných nálezů z barevných kovů z jedné...

Příklady drobných nálezů z barevných kovů z jedné z novověkých odpadních jam.