Zlomek keramické figurální plastiky (Madonka s Jezulátkem)...

Zlomek keramické figurální plastiky (Madonka s Jezulátkem) z počátku 15. stol.