Obr. 2. Celkový záběr na plochu dolního zámeckého dvora...

Obr. 2. Celkový záběr na plochu dolního zámeckého dvora se situacemi odhalenými v první etapě výzkumu. Foto: J. Růžička.