Obr. 3. Novověký trativod z pískovcových desek. Foto:...

Obr. 3. Novověký trativod z pískovcových desek. Foto: T. Cymbalak.