Obr. 4. Relikty hospodářské infrastruktury dvora z doby...

Obr. 4. Relikty hospodářské infrastruktury dvora z doby novověku. Foto: T. Cymbalak.