Obr. 5. Východní partie vrcholně středověké tvrze. Foto:...

Obr. 5. Východní partie vrcholně středověké tvrze. Foto: E. Ditmar.