Obr. 6. Jádro tvrze s bránou (v pozadí), základy dřevěného...

Obr. 6. Jádro tvrze s bránou (v pozadí), základy dřevěného mostu (uprostřed) a kontraeskarpou příkopu (v popředí). Foto: Ditmar