Obr. 1: Výřez z mapy Stabilního katastru s vyznačením...

Obr. 1: Výřez z mapy Stabilního katastru s vyznačením místa výzkumu.