Obr. 1: Soutisk současné katastrální mapy se Stabilním...

Obr. 1: Soutisk současné katastrální mapy se Stabilním katastrem. Červeně - půdorys čp. 1586, modře - plocha dnešního dvora.