Obr. 2: Průběh bourání nádvorní přístavby a skrývky...

Obr. 2: Průběh bourání nádvorní přístavby a skrývky svrchních navážek.