Obr. 3: Celkový pohled na plošnou část výzkumu s dochovaným...

Obr. 3: Celkový pohled na plošnou část výzkumu s dochovaným půdním horizontem.