Obr. 5: Keramické nádoby z exploatační jámy ze 14. století.

Obr. 5: Keramické nádoby z exploatační jámy ze 14. století.