Obr. 7: Příklad téměř celé dochované nádoby (džbánku)...

Obr. 7: Příklad téměř celé dochované nádoby (džbánku) ze studny z 15. století.