Obr. 8: Narušení studny mladší jámou ze 16. století.

Obr. 8: Narušení studny mladší jámou ze 16. století.