Obr. 10: Rozsáhlá pozdně novověká exploatační jáma.

Obr. 10: Rozsáhlá pozdně novověká exploatační jáma.