Obr. 11: Příklad superpozice mladších a starších základových...

Obr. 11: Příklad superpozice mladších a starších základových zdiv zaniklé zástavby.