Obr. 1: Soutisk současné katastrální mapy se stabilním...

Obr. 1: Soutisk současné katastrální mapy se stabilním katastrem. S vyznačením plochy výzkumu (červeně).