Obr. 3: Torzo středověkého zahloubeného dřevohliněného...

Obr. 3: Torzo středověkého zahloubeného dřevohliněného domu odkrytého ve sklepě.