Obr. 5: Dvůr domu před začátkem archeologického výzkumu.

Obr. 5: Dvůr domu před začátkem archeologického výzkumu.