Obr. 6: Dvůr domu v průběhu archeologického výzkumu.

Obr. 6: Dvůr domu v průběhu archeologického výzkumu.