Obr. 7: Zdiva sklepů předasanační zástavby.

Obr. 7: Zdiva sklepů předasanační zástavby.