Obr. 8: Podlaha sklepa domu zanikajícího v 15. století.

Obr. 8: Podlaha sklepa domu zanikajícího v 15. století.