Obr. 10: Torzo zahloubeného dřevohlinitého domu zanikajícího...

Obr. 10: Torzo zahloubeného dřevohlinitého domu zanikajícího v 1. třetině 13. století.