Obr. 1: Rozsah plochy, kde proběhl či probíhá archeologický...

Obr. 1: Rozsah plochy, kde proběhl či probíhá archeologický výzkum.