Obr. 3-Průběh výzkumu konce dvora čp. 553 (sondy Y).

Obr. 3-Průběh výzkumu konce dvora čp. 553 (sondy Y).