Obr. 5-Dokončená sonda Y03 a průběh prací v sondě Y02.

Obr. 5-Dokončená sonda Y03 a průběh prací v sondě Y02.