Obr. 6-Jižní profil historického nadloží v sondě Y01....

Obr. 6-Jižní profil historického nadloží v sondě Y01. Sled úprav povrchů štětováním.