Obr. 13-Charakter středověkého souvrství ve zbytku dochovaných...

Obr. 13-Charakter středověkého souvrství ve zbytku dochovaných terénů v obj. B.