Obr. 15-Průběh dokumentace dlažby ve sklepě obj. E pomocí...

Obr. 15-Průběh dokumentace dlažby ve sklepě obj. E pomocí dronu.