Obr. 16-Dlažba v 1. patře sklepů objektu E nad klenbou...

Obr. 16-Dlažba v 1. patře sklepů objektu E nad klenbou zasypaného gotického sklepa.