Obr. 18-Nález ze zásypu portálu - noviny z 2. 5. 1938.

Obr. 18-Nález ze zásypu portálu - noviny z 2. 5. 1938.