Obr. 9-Část odkrytého půdorysu zahloubeného domu včetně...

Obr. 9-Část odkrytého půdorysu zahloubeného domu včetně vstupní šíje.