Obr. 2: Nejtarší vrstva nad geologickým podložím.

Obr. 2: Nejtarší vrstva nad geologickým podložím.