Obr. 8: Část zásypu sklepa mladšího hospodářského...

Obr. 8: Část zásypu sklepa mladšího hospodářského dvora zanikajícího v souvislosti s výstavbou zámečku.