Obr. 1: Celkový letecký pohled na centrum Michle - lokalita...

Obr. 1: Celkový letecký pohled na centrum Michle - lokalita modře.