Obr. 2: Plocha výzkumu v síti sond 4x4 m v soutisku se Stabilním...

Obr. 2: Plocha výzkumu v síti sond 4x4 m v soutisku se Stabilním katastrem. Dvě usedlosti rozdělené náhonem.