Obr. 3: Plocha výzkumu s rozdělením jednotlivých ploch...

Obr. 3: Plocha výzkumu s rozdělením jednotlivých ploch dle jejich charakteru.