Obr. 4: Průběh výzkumu v zadní části pozemku (plocha B).

Obr. 4: Průběh výzkumu v zadní části pozemku (plocha B).