Obr. 7: Dřevěná konstrukce v části zkoumaného náhonu....

Obr. 7: Dřevěná konstrukce v části zkoumaného náhonu. V pozadí zbytek vyzdívky severní hrany náhonu.