Obr. 9: Torza stavebních konstrukcí mladší zástavby v...

Obr. 9: Torza stavebních konstrukcí mladší zástavby v ploše C.