Obr. 10: Základové partie mladší zástavby a inženýrské...

Obr. 10: Základové partie mladší zástavby a inženýrské sítě v ploše C.