Obr. 11: Příklady zlomků keramických nádob s kalichovitým...

Obr. 11: Příklady zlomků keramických nádob s kalichovitým okrajem.