Obr. 14: Celkový pohled na plochu výzkumu od severovýchodu...

Obr. 14: Celkový pohled na plochu výzkumu od severovýchodu s postupným odtěžováním stavební jámy.