Obr. 15: Výzkum probíhá po jednotlivých úsecích v těsné...

Obr. 15: Výzkum probíhá po jednotlivých úsecích v těsné koordinaci se stavbou.