Obr. 2: Narušení větší části plochy v 19. století.

Obr. 2: Narušení větší části plochy v 19. století.