Obr. 3: Souvrství nasedající na štěrkopískovou terasu.

Obr. 3: Souvrství nasedající na štěrkopískovou terasu.