Obr. 6: Torzo kostrového pohřbu.

Obr. 6: Torzo kostrového pohřbu.