Obr. 7: Raně středověký kostrový pohřeb.

Obr. 7: Raně středověký kostrový pohřeb.